"Вием билдинг" ЕООД е вписана на 13 Януари 2010г. в Агенцията по вписванията. Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от първа, четвърта и  пета категория;
Фирма "Вием билдинг" ЕООД е специализирана в жилищно строителство , разполага с висококвалифициран инженеро-технически персонал за управление и изпълнение на проектите. Разполага със собствени ресурси, собствени работни групи, собствени кофражи , с което осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните работи. Работим само с материали от сертифицирани и доказани производители което от своя страна дава гаранции за съответстващи на строителните норми.